• bg
  • en
  • ru

COVID-19 Rapid Tests

Prestige Diagnostics Ltd.

"Bless Medical" Ltd. is an official representative of the British company Prestige Diagnostics Ltd. for Bulgaria and the nearby countries.

Considering the current situation with the new Coronavirus global problem we present you our COVID-19 Rapid Tests of the company Prestige Diagnostics Ltd.. which are indifferent and specific especially for the Coronavirus.

 

COVID-19 бързи тестове

Prestige Diagnostics Ltd.

"Блес Медикъл" ООД е официален представител и на английската компания Prestige Diagnostics Ltd. за България и близките страни.

Имайки предвид настоящата ситуация с глобалния проблем с новия Коронавирус, имаме удоволствието да Ви представим нашите COVID-19 бързи тестове на Prestige Diagnostics Ltd., които са индиферентни и специфични само за Коронавируса.

 

МЦ Поликлиника България в София извършва тестване за COVID-19 с бързи тестове на английската фирма Prerstige Diagnostics. За фирми и предприятия с персонал над 70 човека, Поликлиника България може да изпрати мобилен екип, които да извърши тестване на място.

 

Бързи тестове на английската фирма Prerstige Diagnostics за COVID-19 се предлагат в аптеките от верига Фрамар:

 

 

Бързи тестове на английската фирма Prerstige Diagnostics за COVID-19 се предлагат в аптеките от верига Subra: